تجهیزات کارگاه سبک

تجهیزات کارگاه سبک

واحد ماشین کاری خط سبک مشتمل بر 3 خط با بیش از 3000 متر مربع فضای مسقف می باشد. کلیه قطعات تا وزن حداکثر 5 تن و کلیه رینگ ها و بوشهای تولیدی در این خط اجرا می گردد. این خط مشتمل بر 30 دستگاه تراش، فرز، کاروسل، دریل رادیال، تراش و فرز CNC، انواع سنگ محور و بورینگ می باشد.

تولید رینگ تا قطر 3400 میلیمتر به طول حداکثر 2000 میلیمتر با دقت صدم میلیمتر از شاخصه های خط سبک می باشد. در این خط غلتک ها در مراحل خشن، ظریف، سنگ زنی و کوپل و سوراخ زنی گردش می یابد و در پایان با بسته بندی استاندارد تحویل می گردند.

از شاخصه های خط سبک وجود دستگاه های CNC آلمانی جهت ظریف تراشی تا طول 3500 میلیمتر با دقت 3 صدم میلیمتر و همچنین دستگاه سنگ زنی با دقت یک صدم میلیمتر و صافی سطح 0/2Ra و همچنین فرز دروازه ای با دقت بالا می باشد که توان کیفی این مجموعه را در کلاس جهانی قرارداده است .

ردیفنوع دستگاهکنترلتعدادوزن کارگیرقطر کارگیر روی پستقطر کارگیر روی سوپرتطول کارگیرکورس Xکورس Xکورس X
    تنmmmmmmmmmmmm
1اره سبکManual1نامحدود800
2سنگ محور سبکManual246306303000
3بورینگ  سبکManual12700500400
4بورینگ  سبکNC35150010001500
5فرز  سبکManual11800500600
6فرز  سبکCNC21540001600800
7تراش  سبکManual68130010006000
8تراش  سبکCNC358006003000