تجهیزات کارگاه سنگین

تجهیزات کارگاه سنگین


این خط قابلیت ماشینکاری کلیه قطعات تا وزن حداکثر 35 تن را دارد. این سالن مشتمل بر دستگاه های فرز دروازه ای، تراش CNC، بورینگ و سنگ محور می باشد.تولید غلتک تا قطر 2000 میلی متر به طول حداکثر 7000 میلیمتر با دقت 0/01 میلمیتر از شاخصه های سالن سنگین می باشد. در این سالن غلتک های سنگین در مراحل خشن، ظریف، سنگ زنی و کوپل اجرا می گردد.از شاخصه های سالن سنگین دستگاه تراش CNC هرکولس بوده که قادر به اجرای خشن، ظریف و برش در یک استقرار و کارکرد 2سوپورت هم زمان را نیز دارا می باشد. همچنین دستگاه سنگ محور با دقت 0/01 میلی متر و صافی سطح 0/2Ra می باشد. همچنین دستگاه فرز CNC دروازه ای به ابعاد 6 متر و با دقت 0/01 میلی متر در این سالن وجود دارد.همچنین این سالن شامل دستگاه های خشن تراش 2 سوپورته می باشد.

ردیف

نوع دستگاه

کنترل

تعداد

وزن کارگیر

قطر کارگیر روی پست

قطر کارگیر روی سوپورت

طول کارگیر

کورس X

کورس Y

کورس Z

ابعاد میز

 

 

 

 

تن

mm

mm

mm

mm

mm

mm

 

1

سنگ محور سنگین

NC

1

10

1800

1800

5300

2

سنگ محور سنگین

CNC

2

45

2000

1600

6000

3

فرز دروازه  سنگین

CNC

2

20

5000

1600

800

500 * 1200

4

فرز بورینگ  سنگین

Manual

1

50

1500

800

1000

5

بورینگ  سنگین

NC

1

5

6000

1000

1100

1800

1200 * 1200

6

بورینگ  سنگین

Manual

1

12

1400

1300

1600

1800 * 1800

7

بورینگ  سنگین

Manual

2

50

3500

1800

1200

2200 * 2200

8

تراش سنگین

Manual

8

25

2000

1600

8000

9

تراش سنگین

Manual

1

40

1650

1250

8000

10

تراش سنگین

CNC

5

45

1600

1200

6000

11

تراش سنگین

Manual

4

10

1300

850

5400