تجهیزات کارگاه فوق سنگین

تجهیزات کارگاه فوق سنگین


این خط قابلیت ماشینکاری کلیه قطعات تا وزن خام حداکثر 200 تن به طول 13/5 متر را دارد. خط فوق سنگین شامل دستگاه های بورینگ CNC، تراش فوق سنگین، تراش CNC و سنگ محور می باشد. تولید غلتک تا قطر 3000 میلی متر و طول حداکثر 13/5 متر از شاخصه های خط فوق سنگین می باشد. در این خط غلتک در مراحل خشن، ظریف، سنگ زنی و کوپل و جاخار اجرا شده و در پایان بسته بندی و تحویل می گردد.از شاخصه های خط فوق سنگین دستگاه تراش walsrich-CNC بوده که امکان اجرای خشن، ظریف و برش غلتک را در یک استقرار و کار کرد 2 سوپورت همزمان را دارا می باشد. دقت این دستگاه در حد 0/01 میلی متر می باشد.دستگاه سنگ محور Farrel امکان سنگ زنی تا قطر 1600mm و طول 6000mm و وزن 95 تن را دارا می باشد.از دیگر شاخصه های خط فوق سنگین 2 عدد دستگاه manual می باشد که وزن کارگیر 200 تن و قطر کاگیر 3000mm و طول 13500 میلی متر را دارا می باشد. همچنین این دستگاه قابلیت کارکرد 2 سوپورت هم زمان را نیز دارا می باشد .

ردیف

نوع دستگاه

کنترل

تعداد

وزن کارگیر

قطر کارگیر روی پست

قطر کارگیر روی سوپرت

طول کارگیر

کورس X

کورس Y

کورس Z

ابعاد میز

تن

mm

mm

mm

mm

mm

mm

 

1

بورینگ فوق سنگین

CNC

2

نامحدود

1100

600

300

6000 * 1100

2

تراش فوق سنگین

CNC

1

45

1600

1600

6000

3

تراش فوق سنگین

CNC

3

63

2000

2000

10000

4

تراش فوق سنگین

CNC

1

70

2000

2000

10000

5

تراش فوق سنگین

Manual

2

160

3200

3000

13000