واحد تضمین کیفیت

واحدهای سازمانی

واحد تضمین کیفیت

شرکت سنگین صنعت کوهپایه به منظور افزایش رضایت مشتری ،همچنین بهبود مستمر عملکرد خود ،سیسم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد iso 9001 را بنا نهاده و موفق به اخذ گواهینامه گردید.

خط مشی کیفی شرکت مبتنی بر سه اصل افزایش تولید ، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل می باشد .
در همین راستا جهت سهولت برنامه ریزی و دسترسی به اطلاعات ، سیستم جامع اطلاعات مدیریت MIS تدوین شده که کلیه فرآیند های اصلی اعم از برنامه ریزی و کنترل تولید ، کنترل کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، خرید ، انبار ، فروش ، پرسنلی ، آموزش و . . . توسط این سیستم مدیریت گردید .

کلیه مراحل فرآیند تولید شامل زمان سنجی ، دستورالعمل های ماشینکاری ،کنترل کمی و کیفی تولید محصولات در این سیستم ثبت و کنترل شده و امکان ردیابی محصول و برنامه ریزی تحویل و پاسخگویی به مشتریان در هر لحظه امکان پذیر می باشد .

واحد کنترل کیفیت

سایر تصاویر