چوک

محفظه نگه دارنده (یاتاقان) بیرینگ غلتک کاری یا پشتیبان به عنوان چوک غلتک یا به اختصار چوک شناخته می شود. چوک یک قطعه اساسی در خط نورد فولاد است. چوک های خط نورد یکی از اجزای تنش بالا در خطوط نورد فولاد می باشد. یک کارکرد مهم دیگر چوک عملکرد آن به عنوان ایزولاتور است.

فرآیند ساخت

فرآیند ساخت هر چوک دارای 8 مرحله شامل خشن کاروسل، خشن بورینگ، تنشگیری، ظریف کاروسل، ظریف بورینگ، سوراخکاری، قلاویز و سنگزنی می باشد.